piernikalia logo

Regulamin

IX OGÓLNOPOLSKI  FESTIWAL ARTYSTYCZNY

                                                                      RUCHU SENIORÓW „PIERNIKALIA”                                                                                                                    

17 - 19 listopada 2017r.
Regulamin Konkursu:


1. Organizatorem Festiwalu jest Poleski Ośrodek Sztuki filia „Karolew”  w Łodzi
2. Festiwal jest cykliczną imprezą popularyzującą dorobek artystyczny Seniorów
3. Formuła festiwalu oparta jest na konkursie w dwóch kategoriach: solista i zespół
4. Do udziału organizator zaprasza zespoły artystyczne (np. chór, kabaret, forma teatralna, zespoły z akompaniamentem) oraz solistów(np. śpiewak, recytator)
5. Warunki udziału: uczestnikami mogą być amatorskie zespoły seniorów działające przy placówkach kulturalnych, domach pomocy społecznej itp.  lub zespoły samodzielne oraz seniorzy soliści działający na terenie polski
6. Czas prezentacji nie może przekraczać:
     • 20 minut (dotyczy zespołów)
     • 10 minut (dotyczy solistów)
7. Z jednego zespołu artystycznego  w kategorii „solista” mogą wystąpić maksymalnie trzy osoby
8. Miejsce i termin festiwalu ogłasza organizator
9. Warunkiem uczestnictwa jest czytelne wypełnienie i nadesłanie karty uczestnictwa dostępnej na stronie internetowej organizatora do dnia 27 października  2017 roku.
10. Wykonawcy nie ponoszą opłat startowych i za swój występ nie otrzymują honorarium
11. Wstęp wolny dla publiczności – wykonawcy mogą przyjeżdżać z własnym „fan-klubem” wspierającym i dopingującym występ grupy oraz solisty
12. Publiczność drogą głosowania wyłania zwycięzców w dwóch kategoriach: zespół artystyczny i solista.
13. Laureaci otrzymują zaszczytne tytuły: Wesołego piernika w kategorii „solista” oraz „zespół”
14. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy
15. Koszty przejazdu zapewniają placówki macierzyste
16. Rezygnacja z Festiwalu oraz wszelkie zmiany powinny zostać zgłoszone najpóźniej do 2 listopada 2017r.
17. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych festiwalu informacji o danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć podczas trwania przeglądu.

Zdjęcia

Video

Newsletter